TANKETID

Hur kan vi jobba smartare och leva gladare? Det är grundfrågan för oss på Tanketid.

Arbetsglädje och livsglädje!

Vi kan inte påverka allt som händer oss men det finns idag en hel del kunskap om vad vi kan göra för att skapa goda – eller mindre bra – förutsättningar för arbetsglädje och livsglädje.

Kommunikation och reflektion = resultat

Med ökad kunskap om hur hjärnan tolkar och bearbetar information kan vi nå längre i vår kommunikation både med oss själva och med andra. Med fler verktyg för att strukturera och sortera våra tankar kan vi förkorta vägen mellan tanke och handling.

”The happiness advantage”

När vi är glada hinner vi med mer på kortare tid, vi blir smartare, mer kreativa och kan surfa på en högre energivåg. Enligt forskarna är vi 31 % mer produktiva när vi är i ett positivt sinnestillstånd.

Oavsett uppdrag – utveckling av verksamheter, grupper, ledare och individer – är Tanketids fokus att öka just ditt ”happiness advantage”.

Senaste inläggen