MOTIVISION

Motivision™  knyter  samman aktuell forskning om hur vi kan arbeta mot eller med vår hjärna, vad vi behöver tänka på i vår kommunikation med oss själva och andra, hur vi håller energin igång över tid samt hur vår attityd och inställning kan hjälpa eller stjälpa i olika situationer.

Nothing great was ever achieved without enthusiasm
Ralph Waldo Emerson

Det går inte att motivera en annan person men man vi kan skapa förutsättningar för att andra ska kunna motivera sig själva. Oavsett om det handlar om vår egen motivation eller andras behöver vi människor veta VART vi är på väg och VARFÖR vi ska just dit.

Vi behöver även ta reda på VAD vi ska göra och våga testa olika HUR. Därefter handlar det om att komma igång och se till att få en bra mix av utveckling och återhämtning under resans gång.

If your actions inspire people
to dream more, learn more, do more and become more,
you are a leader
John Quincy Adams