OM TANKETID

Jenny Engström har arbetat närmare 20 år som chef, controller, projektledare och konsult. Som ledare har hon ansvarat för så väl små grupper som verksamheter med över 100 personer. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll.

Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?  Hennes särskilda styrkor är att kunna omsätta teorier, tankar och idéer i praktiken samt att kommunicera med en tydlig röd tråd.

Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/ prestationspsykologi samt krishantering. 

Senaste inläggen